Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Medicina

Curs acadèmic

2023-24

Crèdits ECTS

360

Preu crèdit ECTS

18,46 €/crèdit

Centre que l'imparteix

Facultat de Medicina

Any d'inici

Curs 2009-2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà, anglès

Places

132

Coordinació

Ricard López Ortega medicina.coordmedicina@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
MATÈRIA TRANSVERSAL
MATÈRIA TRANSVERSAL
MATÈRIA TRANSVERSAL
PROGRAMA D'ACOLLIDA CURS 2023-24
PROGRAMA D'ACOLLIDA CURS 2023-24
PROGRAMA D'ACOLLIDA CURS 2023-24
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
INFORMACIÓ ROTATORI
INFORMACIÓ ROTATORI
INFORMACIÓ ROTATORI
Nivell 3 MECES G.Medicina
Nivell 3 MECES G.Medicina
Nivell 3 MECES G.Medicina

La Facultat de Medicina de Lleida té una tradició de més de 700 anys i és la més antiga de la corona d'Aragó, i la quarta de la Península.  Creada l'any 1300 pel rei Jaume II, amb butlla del papa Bonifaci III, és la facultat de Medicina de la Península on es van realitzar les primeres disseccions de cadàvers i la primera autòpsia legal.

Actualment la Facultat de Medicina de Lleida disposa d’uns espais moderns i adaptats al model d’aprenentatge que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquests espais estan dotats amb l’última generació d’equipament  docents i de recerca: les seves aules d’informàtica, sala de dissecció, laboratoris de pràctiques, el centre de simulacions o la sala de videoconferències en són una mostra.

La seva plantilla de professors està formada per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i per metges i metgesses dels Hospitals Arnau de Vilanova, Santa Maria, Tremp, La Seu i La Cerdanya, els quals,  juntament amb els dels CAPs, ofereixen una excel·lent garantia docent i un tracte humà únic.