INFORMACIÓ ROTATORI

Rotatori  -  CURS 2024-25

Coordinadora del rotatori : Dra. Mariona Badia Castelló (medicina.rotatori@udl.cat)

La matèria de Pràctiques Tutelades (54 ECTS) del mòdul VI es correspon amb el rotatori.

Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, als centres de salut, hospitals i altres centres assistencials, que permetin incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, el raonament clínic, la gestió clínica i el judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques.

En el 6è curs/rotatori s’ha de fer 9 mesos distribuïts de la següent manera:

Matèries del rotatori:

100544 Clínica Mèdica/3 mesos (18 ECTS) Medicina Interna obligatòria i dos especialitats mèdiques d’un mes.

Coordinador Dr. Jose Luís Morales Rull  joseluis.morales@udl.cat

100545 Clínica Quirúrgica/2 mesos (12 ECTS) Cirurgia General obligatòria i una especialitat quirúrgica d'un mes o dues de 15 dies cadascuna

Coordinadora Dra. Carmen Mías Carballal carmen.mias@udl.cat

100546 Clínica pediàtrica/1mes (6 ECTS)

Coordinador Dr. Jordi Bosch jordi.bosch@udl.cat

100559 Clínica Obstètrica i Ginecològica/1mes(6 ECTS)

Coordinadors; Dr. Emilio Maestre emilio.maestre@udl.cat

100547 Medicina de Familia/ 1 mes (6ECTS)

Coordinador Dr. Eduard Peñascal eduardo.penascal@udl.cat

100548 Clínica Psiquiàtrica/1 mes (6 ECTS)

Coordinadora Dra. Iolanda Batalla iolanda.batalla@udl.cat

ACOE: És obligatori fer-la a la Facultat Medicina UdL 

1- Alumnes que faran el rotatori a la UdL.

2- Alumnes que faran tot o part del rotatori en centres aliens a la UdL.

3-Documents:

- Acord de col.laboració docent

- Annex compromís de pràctiques

- Llistat d'acords de col·laboració vigents i signats (actualització novembre 2023)

- Relació d'especialitats mèdiques i quirúrgiques

- Relació d'especialitats rotatori muntanya i Igualada

- Declaració no existència delictes

- Declaració compromís de confidencialitat

- Per a la realització de les Pràctiques Assistencials i Rotatori en qualsevol dels centres hospitalaris o de primària cal registrar-se omplint el següent formulari a l'inici del curs.

 

DECLARACIONS RESPONSABLES ROTATORI:

- Declaració Responsable Entitat - PAE Presencial-COVID-19

- Declaració Responsable Estudiant - PAE Presencial-COVID-19

- Declaració Responsable Tutor - PAE Presencial-COVID-19

 

ELECCIÓ PLACES ROTATORI:

Relació elecció places de rotatori curs 24-25

 

TREBALLS DE FI DE GRAU

Tutors de Treballs de Fi de Grau curs 24-25

Autorització per tutor TFG

 

FAQS

 

FULLS AVALUACIÓ:

Urologia

Neurologia

Endocrinologia

Cirurgia Cardiaca

Traumatologia

Neurocirugia

Digestivo

Cardiologia

Reumatologia

Medicina Interna

Clínica Psiquiàtrica

Anatomia Patològica

Oncologia

Hematologia

Cirurgia General

Anestèsia

Intensivos

Urgencias

Neumologia

Derma

Medicina Legal

Micro

Nefrologia COT_CQ

Radiologia Intervencionista

Urgències Quirúrgiques

Cirurgia Toràcica Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Hospitalització a domicili

Angiologia i Cirurgia Vascular

Otorrinolaringologia Rehabilitació

Oftalmologia

Medicina de familia

 Pediatria  

 

Activitats formatives:

Aquest mòdul és eminentment pràctic i s'hi realitzen fonamentalment les pràctiques clíniques següents:

  • Pràctiques assistencials als hospitals i centres de salut de primària amb conveni.
  • Algunes activitats seran de simulació i es faran a l'aula d'habilitats.
  • Durant aquest curs també s'organitzaran alguns seminaris formatius.