Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100501 ESTRUCTURA I FUNCIÓ CEL.LULAR T 12
100502 BASES MOLECULARS DE LA VIDA T 6
100510 BIOESTADÍSTICA T 6
100511 RECURSOS INFORMÀTICS I DOCUMENTACIÓ T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100500 ANATOMIA MICROSCÒPICA T 8
100503 GENÒMICA HUMANA T 6
100505 METABOLISME-ENDOCRINOLOGIA B 6
100506 APARELL LOCOMOTOR B 10
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100507 APARELL CARDIORESPIRATORI B 9
100508 APARELLS DIGESTIU I GENITOURINARI B 9
100509 NEUROBIOLOGIA B 8
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100504 SISTEMA IMMUNE B 6
100513 COMUNICACIÓ I MEDICINA COMUNITÀRIA T 6
100525 EXAMEN CLINIC B 6
100531 BASES MICROBIOLÒGIQUES DE LA INFECCIÓ B 6
100551 CÈL·LULES MARE O 3
100555 PSICOBIOLOGIA O 3
100582 MODELS ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ MÈDICA O 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100526 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS I B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100530 ANATOMIA PATOLÒGICA I FISIOPATOLOGIA B 6
100532 FARMACOLOGIA GENERAL B 6
100557 MEDICINA LEGAL T 3
100558 BIOÈTICA T 3
100571 INTRODUCCIÓ A LA CIRURGIA, MEDICINA PREOPERATÒRIA B 5
100572 ESTUDI PER LA IMATGE B 4
100580 MEDICINA DE PRECISIÓ: FONAMENTS O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100515 PSICOLOGIA T 6
100552 HUMANITATS I MEDICINA O 3
100554 TELEMEDICINA O 3
100567 MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI B 3,5
100568 ORL B 3,5
100583 CARDIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR B 4,5
100584 NEFROLOGIA I UROLOGIA B 4,5
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100527 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS II B 9
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100523 MALALTIES DE LA SANG I ONCOLÒGIQUES B 12
100550 HABILITATS PRÀCTIQUES PER A L'EXERCICI DE LA MEDICINA O 6
100565 MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU B 7
100566 MALALTIES ENDOCRINOLÒGIQUES B 5
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100514 MEDICINA PREVENTIVA I EPIDEMIOLOGIA B 6
100537 ANGLÈS CIENTÍFIC O 6
100538 MEDICINA DE URGÈNCIES O 6
100573 MALALTIES NEUROLÒGIQUES B 6
100574 PSIQUIATRIA B 5,5
100575 OFTALMOLOGIA B 3,5
100576 NEUROCIÈNCIA O 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100528 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS III B 9
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100521 MALALTIES INFECCIOSES B 11
100541 ANTROPOLOGIA I ECOLOGIA HUMANA O 6
100569 MALALTIES INFECCIOSES EMERGENTS I REEMERGENTS O 6
100577 DERMATOLOGIA B 4
100578 MALALTIES AUTOIMMUNES I DE L'APARELL LOCOMOTOR B 6
100579 DEONTOLOGIA MÈDICA O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100524 TOXICOLOGIA I MALALT CRÍTIC B 6
100556 SALUT PÚBLICA GLOBAL O 6
100560 GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA B 6
100561 PEDIATRIA B 6
100562 SALUT MENTAL O 3
100570 CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL O 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100529 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS IV B 9
SISÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100544 CLÍNICA MÈDICA B 18
100547 MEDICINA DE FAMÍLIA B 6
100548 CLÍNICA PSIQUIÀTRICA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100545 CLÍNICA QUIRÚRGICA B 12
100546 CLÍNICA PEDIÀTRICA B 6
100549 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100559 CLÍNICA GINECOLÒGICA I OBSTÈTRICA B 6