Calendari acadèmic

 

Calendari Acadèmic - Curs 2023-24

 

  Dates acadèmiques Facultat de Medicina

12 de setembre  - Jornada d'Acollida per als estudiants de 1er curs de graus i dobles graus
-  Inici Oficial del Curs Acadèmic 2023-24 a la UdL. Inici de les classes als graus i dobles graus
12 de Setembre - 9 d'octubre: Inici de les classes dels màsters i dels dobles màsters
6 d'octubre Dia no lectiu a la FM
10 al 17 de novembre   Primer període avaluatiu Graus (1r semestre)
22 de gener a 2 de  febrer   Segon període avaluatiu Graus (1r semestre)
5 de febrer   Inici classes Segon Semestre 
2-8 abril  1er periode avaluatiu graus (2n semestre)
26 abril  Dia NO lectiu. Jornada cultural
27 de maig a 3 de juny   2on periode avaluatiu graus - (2n Semestre) GRAU MEDICINA
25 a 27 de juny    Recuperacions Primer Semestre Grau Medicina
2 a 6 de setembre   Recuperacions assignatures 2n Semestre Grau Medicina