INFORMACIÓ ROTATORI

Rotatori

La matèria de Pràctiques Tutelades (54 ECTS) del mòdul VI es correspon amb el rotatori.

Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, als centres de salut, hospitals i altres centres assistencials, que permetin incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, el raonament clínic, la gestió clínica i el judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques.

Matèries del rotatori:

 • Clínica Mèdica (18 ECTS)
 • Clínica Quirúrgica (12 ECTS)
 • Clínica Pediàtrica (6 ECTS)
 • Clínica Ginecològica i Obstètrica (6 ECTS)
 • Clínica d'Atenció Primària (6 ECTS)
 • Clínica Psiquiàtrica (6 ECTS)

Avaluació del rotatori:

 • Avaluació de les competències per ACOE.
 • Avaluació contínua (dossier de l'alumne).
  Per a l'avaluació contínua, cada rotació es reflectirà en els documents següents:
  • Full en el qual s'estableixen els objectius i el seu seguiment.
  • Full amb una llista de control sobre les competències que han d'adquirir els estudiants.
  • Full perquè el tutor o tutora avaluï l'estudiant.
  • Full perquè l'estudiant avaluï el professorat i la rotació.
  • Tots aquests documents constitueixen el llibre del rotatori.

Activitats formatives:

Aquest mòdul és eminentment pràctic i s'hi realitzen fonamentalment les pràctiques clíniques següents:

 • Pràctiques assistencials als hospitals i centres de salut de primària amb conveni.
 • Algunes activitats seran de simulació i es faran a l'aula d'habilitats.
 • Durant aquest curs també s'organitzaran alguns seminaris formatius.

Convenis

La Facultat de Medicina de Lleida té signats convenis amb les institucions següents:

-Llistat convenis signats

- Admissió Pràctiques Assistencials.

Per a la realització de les Pràctiques Assistencials en qualsevol dels centres hospitalaris o de primària cal registrar-se omplint el següent formulari a l'inici del curs.